GÜNEŞ


🌞 🌞 🌞 ☀ ☄🌕 🌲 🌳 🌴 🌱 🌿 ☘ 🍀 🌅 🌄 🌆 🌇 🌠 🏜 🏖 🏝 ⛱ 📸 📷 🔭 🔮 👀 ✍
** 4.6 milyar yaşında yaşam kaynağımız olan bir yıldızdır. Güneş Dünya’mızdaki önemli bir döngü olan fotosentezin gerçekleşmesi için enerji sağlar.
🌲 🌳 🌴 🌱 🌿
Yani Güneş olmadığında Dünya’daki yaşam da olmaz. Güneş enerjisinin yarısı kızılötesi bölgesinde, diğer büyük çoğunluğu ise tayfın bölgesinde, geriye kalan kısmı ise mor ötesi bölgesindedir.
** Güneş aynı zamanda D vitaminin üretimini sağlar.


** Güneş, çekirdeğinde enerji üretmektedir. Güneş Dünya’mız için ısı ve ışık kaynağıdır.
🔥 🔥 ⚡ ⭐ 🌟 ✨
** Güneş Dünya’dan 960 bin kat daha büyüklükte sıcak bir gaz topudur. Güneş’in yapısı katı halde değildir yani plazma halindedir.
** Güneş ağırlıklı olarak Hidrojen(H) ve Helyum(He)’dan oluşur. Ancak içerisinde az da olsa Karbon(C), Oksijen(O), Magnezyum(Mg), Kükürt(S), Azot(N), Demir(Fe) gibi elementler de bulunmaktadır.
** Güneş’in içerisinde milyarlarca altın bulunmaktadır.
** Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık yaklaşık 149 milyon kilometredir.
** Güneş’in ışıkları Dünya’ya yaklaşık 8 dakikada gelmektedir.


** Güneş Samanyolu merkezinin yörüngesinde saniyede yaklaşık 220 km hızla dönmektedir. Yani Dünya ve Güneş’in etrafında dönen diğer gezegenler de bu yörüngede aynı hızla dönmektedir. Güneş yörüngede bir tam turunu 250 milyon yılda tamamlamaktadır.
** Güneş de Dünya’mız gibi kendi ekseni etrafında dönmektedir. Bir tam döngüyü ise 24 gün 6 saatte tamamlamaktadır.🌖 🌗 🌑 🌘 🌒 🌓 🌔
** Güneş’in bir yıl boyunca izlemiş olduğu yola analemma diğer bir deyişle günizi denir.
** Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür. En uzak gezegen ise Neptün’dür.
** M.Ö . 450 yılında Anaxagoras Güneş’in bir yıldız olduğunu öne sürmüştür. Galilleo Galillei, Johannes Fabricious, Christoph Scheiner ise Güneş lekelerini keşfetmiştir.🔭🔭🔭
** Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi bir yıldır. Bu sistemi baz alarak hazırlanmış takvim ise Güneş yılı takvimidir. Güneş takvimi birçok ülkede geçerlidir.🤔 🤔
** Güneş’in yer çekimi Dünya’dan 28 kat daha fazladır.
** Güneş’in sıcaklığı yaklaşık olarak 5600 santigrat derecedir.
** Güneş tüm renklerin karışımından oluşmaktadır. Ancak atmosferdeki durumlardan dolayı farklı renklerde görülebilmektedir.
** Güneş’in ultraviyole ışınları radyasyon olarak bilinir.
** Güneş, Güneş sisteminin yani Solar sistemin merkezinde yer alan almaktadır. Aynı zamanda Güneş sisteminin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Azınlık olarak ise gezegenler, astroitler, kuyruklu yıldızlar, gök taşları ve kozmik tozdan oluşur.🌠🌠🌠🌠
** Güneş’in görünen yüzeyine fotosfer denir. Bu ışık küredir. Üst katmanında ise kromosfer denilen iç atmosfer bulunmaktadır. Bir üst katmanında ise korona yani diğer adıyla Güneş tacı bulunmaktadır.

Published by deepblue

I love nature. I am interested in about nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: