💦 💦 💧GÖLLER 💦 💧

💦Göl genel anlamıyla durgun su kütlesidir. Yer altı ve yer üstü suları ile beslenirler. Bunlara örnek olarak akarsular, kaynak suları ve yağışlar ile göllerin beslendiğini söyleyebiliriz. 💦 🧊 🌦 🌧 ⛈ 🌩 ❄ 🌨 ☔ 🌊 🌋 🗻 

💦 Göl suları tatlı, tuzlu ya da sodalı olabilmektedir.  💧 🧂 🍬 Nitekim ülkemizde bazı tatlı su göllerine örnek verecek olursak; Beyşehir Gölü (Konya-Isparta arası), Sapanca Gölü (Sakarya), Köyceğiz Gölü (Muğla), Bafa Gölü (Aydın-Muğla arası), Hazar Gölü (Elazığ)’nü sıralayabiliriz. Türkiye’deki bazı tuzlu su gölleri ise; Tuz Gölü (Konya-Aksaray), Palas Tuzla Gölü (Kayseri), Bolluk Gölü (Konya), Tuzla Gölü (Kayseri) ve Seyfe Gölü (Kırşehir)’nü örneklerini verebiliriz. Sodalı olan göllerimizden bazıları ise: Arin Gölü(Bitlis) ve Van Göl’ünü örnek olarak verebiliriz. 🌎 🌍

💦 Göllerin tadındaki değişkenlikler bize o yer hakkında da bilgi verir. İklim koşullarının farklı olması, gölün beslenme kaynakları (yer altı veya yer üstü beslenme), göl ayağı, derinlik gibi etkenler gölün tadındaki değişikliklerin en önemli etkenlerindendir. 🏜 🏝 🏖 📏

💦 Göller çevresel oluşumlarına göre farklılık göstermektedirler. Bu durumda gölleri aşağıdaki gibi kategorilerine ayırabiliriz:

  1. Tektonik Göller: Yer kabuğunda oluşan kırılmalar nedeniyle oluşan, yani fay hatlarının olduğu bölgelerde görülen göllerdir. Simav Gölü (Kütahya), Sapanca Gölü (Sakarya-Kocaeli), Beyşehir Gölü (Konya-Isparta arası), Akşehir Gölü (Konya), Hazar Gölü(Elazığ) bunlardan bazılarıdır. ⛰ ♨
  2. Volkanik Göller: Volkanik haraketler sonucu krater çukurlarının içinin su ile dolması ile oluşur. Türkiye’de Gölcük Gölü (Isparta), Nemrut Gölü (Bitlis) volkanik göller arasındadır. 🌋
  3. Set Gölleri: Çukurların hangi kütle ile kapandığına bağlı olarak ismi değişen göllerdir. Örneğin alüvyal birikmesi sonucu kapanırsa alüvyal set gölü (Köyceğiz Gölü (Muğla)), volkanik faaliyet sonucu kapanırsa volkanik set gölü (Çıldır Gölü(Kars-Ardahan)), heyelan sonucu kapanırsa heyelan set gölü (Yedigöller  Gölü(Bolu)) olarak adlandırılır.
  1. Buzul Gölleri: Buzulların hareketleri sonucu oluşan göllerdir. Ağrı Gölü (Ağrı), Erciyes Gölü (Kayseri) 🗻
  2. Karstik Göller: Ülkemizde kalkerli arazilerin bulunduğu ve kireç ve alçı taşının bulunduğu yerlerde oluşan göllerdir. Acıgöl (Denizli-Afyonkarahisar), Avlan Gölü(Antalya)

Published by deepblue

I love nature. I am interested in about nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: