🦃 🕊 🕊 🐓 🦇 ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜ: KUŞLAR 🦆 🦉

🕊 Kuşlar, kanatları olan omurgalı hayvanlara verilen isimdir.

🕊 Kuşlarında tıpkı insanlar ve diğer memeli canlı türleri gibi sıcakkanlı hayvanlardır. Yani nasıl ki bir insanın vücut sıcaklığı ortalama olarak 36.5 derece civarlarındadır.

🕊 Kuşlar da tıpkı sürüngenler, böcekler ve balıklar gibi yumurta ile üremektedirler.

🕊 Dünyanın hangi kutbu veya hangi kıtası olursa olsun hemen her bölgesinde kendine has özelliklere sahip kuşlar bulunmaktadır.

🕊 Kuşlar bulundukları bölgelere uyarlı ve yapılarının gerektirdiği bir özellik olarak tüylü bir yapıya sahiptirler.  

🕊 Kuşların dişleri yoktur. 🦇 😬

🕊 Bazı kuş türlerinin beyin yapısı gelişmiş olduğundan özellikle ses ile ilgili durumlarda taklit ve ses ile anlaşabilme duyuları gelişmiştir.

🕊 Kuşlar hayatlarının belli dönemlerinde bulundukları yerden başka bir yere göç ederler. Her ne kadar bu göçü bazı kuş türleri yapmasa da ki bunlara yerel kuşlar denilir, genel olarak göç ederler. 

🕊 Kuşlardaki tür sayısı bulunduğu bölgenin iklim, bitki örtüsü, sıcaklık vb. birçok duruma bağlıdır. Çok soğuk olan bölgelerde iklim yaşamaya elverişli olmadığı için kuş türlerinin hepsi buraya adapte olamazlar. Bu nedenle çok az tür, soğuk iklime dayanır. Genellikle kuşların büyük çoğunluğu ılıman ve sıcak iklimleri severler. Tundra ve kutup bölgelerini ise sevmezler.

🕊 Bazı kuş türleri insanlar ile yaşamayı severler ve evcilleşebilirler.  Bunlardan bazıları ise muhabbet kuşu, amazon, papağan ve bülbüldür. 🦜 🐓 👩‍👩‍👧 ‍👦👩‍👩 ‍👦‍👦👩‍  👩‍👧‍👧

Bazı kuş türleri ise aşağıda verilmiştir:

Kumru:  Güvercinler familyasındandır.

Kırlangıç: Bu kuş türleri de kırlangıçgiller familyasındandır. Hemen hemen bütün iklimlerde yaşayabilirler. Sinekler ile beslenmeleri ile bilinirler.

Baykuş: Genellikle sıcak iklimlerin kuşu olan ve yırtıcı kuşlar takımındandır. Görme ve işitme kabiliyetleri çok iyidir.

Flamingo: Ülkemizde “Allı Turna” olarak adlandırılır. Suda yaşayan kuş türüdür. 🎵 🎶 🟥 

Saka Kuşu: İspinozgiller yani ötücü kuş takımındandırlar. Ülkemizde ve dünyada genel olarak yaşayabilen bir kuş türüdür.

Ülkemiz iklim bakımından birçok kuş türünün yaşaması için elverişli bir bölgedir.  O nedenledir ki yaklaşık 500’e yakın kuş türü barındırmaktadır.

Published by deepblue

I love nature. I am interested in about nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: