🐠 Beyaz Mersin Balığı 🐠 🐟

🐠 Beyaz Mersin Balığı, İngilizce’de Pacific Sturgeon olarak bilinir.

🐠 Tatlı su balıklarından olan beyaz mersin balıkları Mersin balığıgiller familyasındandır.

🐠 Ülkemizde mersin balığı türü en çok Karadeniz sularında rastlanırken, 3 ila 5 arasında türü bulunmaktadır.  🌎 🌍 🌏 

🐠 Bu balık türleri bu bölgede yaşayan en büyük balıklardandır. Öyle ki beyaz mersin balıkları iyi beslendiklerinde ve ortam şartları elverişli duruda ise 2 ila 3 merteye kadar uzayabilmektedirler ve kiloları ise 150 kilo ağırlığına erişebilirler.

🐠 Beyaz mersin balıklarının derileri pulsuzdur, gövdeleri uzuncadır. 

🐠 Peki bu balık türlerinin kemiksiz balık türlerinden olduğunu biliyor muydunuz? Bu balıkların yapıları yani iskeletleri kıkırdaktır.

🐠 Çoğu balık türünde olduğu gibi beyaz mersin balıkları da bazı balık türleri, solucan, yengeç ve bazı böceklerle beslenirler. 🦞 🦀 🦐 🦪 🐠

🐠 Bu balık türünün tipik özelliklerinden birisi çene bölgesi ve ağızlarında bulunan bıyıklardır. Bu bıyıklar sayesinde gece bile olsa av yakalayabilirler.

🐠 Mersin balığı türlerinin hemen hemen hepsi çok uzun yıllar boyunca yaşayabilmektedirler eğer ki ortam koşulları buna müsaade ederse… Yaklaşık olarak 100 yaşına kadar yaşayabilmektedirler. Uzun yaşamalarından olacak ki zaten ortalama insan ömründen neredeyse uzun… Bundan sebep, mersin balıkları tarih boyunca da önem arz etmiştir… 

🐠 Ne yazık ki beyaz mersin balıkları da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasından, avlanmaları nedeniyle belirli kısıtlar dahilindendir, ve türün devamı için bu balık türü de koruma altına alınmıştır. 😒 😒 🤔 Örneğin ülkemizde mersin balığı türünün avlanması yasaklanmıştır.  🐠  🐟 ❌ ❌❌

🐠 Mersin balığı Dünya üzerinde yaklaşık 30’a yakın türü olduğu bilinmektedir. 

🐠 Peki mersin balığını bu kadar değerli kılan şeylerden biri ne mi dersiniz? Mersin balıklarından havyar yapılmaktadır. Havyar da bilindiği üzere, her ne kadar bütün balık yumurtaları için kullanılsa da, mersin balığı havyarı çok kıymetlidir. Zaten siyah havyar da yani mersin balığından elde edilen, en kıymetli olarak bilinir.  🐠 🐟 🥚 🥘 🍲 🍜  🧇 🥢 🍽  🍴

Published by deepblue

I love nature. I am interested in about nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: