🌍 GEOGRAPHICAL FIGURES 🌍

🌍 Island: As a geographical term, we can name the island as a piece of land covered by seas on four sides. Since 3 out of 4 of the world is covered with water, we can say that it is a natural result to have many islands in the world. However, in some places, theContinue reading “🌍 GEOGRAPHICAL FIGURES 🌍”

🌍 COĞRAFİ ŞEKİLLER 🌍

🌍 Ada: Coğrafi bir terim olarak adayı dört tarafı denizlerle kaplı kara parçası olarak adlandırabiliriz. Dünyanın 4’te 3’ünün sularla kaplı olduğuna göre Dünya üzerinde birçok adanın olması da doğal bir sonuçtur diyebiliriz. 🌍 Ancak bazı yerlerde ise kara parçasının tamamı sularla çevrili değil de bir tarafı anakaraya bağlı diğer kısımları ise sularla kaplı olabilmektedir. BunaContinue reading “🌍 COĞRAFİ ŞEKİLLER 🌍”