SADIK DOSTLARDAN: ATLAR 🐎 🐴

🐎 Atlar; eşek, zebra, katır gibi hayvanların ortak familyası atgiller familyasındandır.  🦓  🐎 Atlar yonca, saman ve arpa gibi bitkilerle beslenen otobur canlılardır. 🍀 ☘  🌿 🌱 🐎 Atlar, memeli hayvanlar grubundandır. On bir ay hamilelik süreci geçirdikten sonra yeni bir yavru tay dünyaya getirmektedirler. 🐎 Atlar, insanlar tarafından savaşlarda olsun, ticarette olsun her zamanContinue reading “SADIK DOSTLARDAN: ATLAR 🐎 🐴”